محدودیت‌های ترافیکی عید سعید فطر/مدیریت جابجایی در ۱۵ جاده پرتردد

[ad_1]

به گزارش اخباردانشگاه ،دانشگاه نیوز از سازمان راهداری و حمل‌ و نقل
جاده‌ای کشور، این سازمان محدودیت‌های ترافیکی ایام عید سعید فطر را از
چهارم تا دهم تیر ۹۶ به شرح زیر اعلام کرد:

۱- تردد موتور سیکلت از ساعت
۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ 
از محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد
ومحورهای قوچان- مشهد،سبزوار- مشهد و تربت حیدریه- مشهد وبالعکس ممنوع است.


تبصره- تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.


۲- محور کرج – چالوس


۲-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.


۲-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۴ تا ۰۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۰۵ 
از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ،
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۴ تا ۰۳:۰۰
روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۵  از کرج به سمت مرزن آباد به‌صورت یکطرفه است.


۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۵ تا ۰۱:۰۰ بامداد روزسه شنبه مورخ 
۹۶/۰۴/۰۶  از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه
در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۵
تا ۰۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۶  از کرج به سمت مرزن آباد به‌صورت
یکطرفه است.


۲-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹ تا ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ 
۹۶/۰۴/۱۰  از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه
در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹
تا ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۱۰  از مرزن آباد به سمت کرج به صورت
یکطرفه است.


۳- محور هراز


۳-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.


۳-۲- تردد کلیه کامیون‌ها و
کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت ۰۸:۰۰ روز
یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴تا ۰۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۴/۰۷ وهمچنین از ساعت
۰۸:۰۰تا ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ و از ساعت ۰۸:۰۰ روزجمعه مورخ
۹۶/۰۴/۰۹ تا ساعت۱۲:۰۰ روز شنبه ۹۶/۰۴/۱۰ از محور هراز ممنوع است.


۳-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹ تا ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ 
۹۶/۰۴/۱۰ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در
محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹ تا
۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۱۰  از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء)‌
به‌صورت یکطرفه خواهد بود.


۴- محور فیروز کوه


تردد کلیه تریلرها به استثنای
حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه ۹۶/۰۴/۰۵ و سه
شنبه ۹۶/۰۴/۰۶ و جمعه ۹۶/۰۴/۰۹ از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.


۵- آزادراه کرج – قزوین


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز یکشنبه
مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ درمسیر شرق به غرب (باند شمالی) واز ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰
روزهای جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ در مسیرغرب به شرق(باند جنوبی) محور فوق ممنوع
است.


۶- محور قدیم رشت – قزوین


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنج
شنبه ویکشنبه مورخ‌های۱ و۹۶/۰۴/۰۴ و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای جمعه،
دوشنبه و سه شنبه مورخ‌های  ۲ و ۵ و ۹۶/۰۴/۰۶ در این محور ممنوع است.


۷- محور قدیم ساوه – همدان و  بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۶ از محور فوق ممنوع بوده و
مسیر جایگزین آزادراه ساوه-همدان است.


۸- محور آستارا – اردبیل ، اردبیل – سرچم و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای
دوشنبه، سه شنبه و جمعه مورخ‌های ۶ و ۹۶ /۰۴/۰۵ از محورهای فوق ممنوع است.


۹- محور سلفچگان ـ قم


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه
مورخ ۹۶/۰۴/۰۹از محور سلفچگان به قم ممنوع است.


۱۰- محور شیروان ـ بجنورد ـ جنگل گلستان و بالعکس


تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها
به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز
یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ و ازساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز سه شنبه از محورهای فوق
ممنوع است.


۱۱- محور اصفهان ـ بروجن ـ لردگان ـ ایذه و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴تا ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق ممنوع بوده ومسیر
جایگزین محور اصفهان- الیگودرز- خرم آباد وخوزستان است.


۱۲- محور  یاسوج ـ لردگان ـ بروجن ـ اصفهان و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ‌های
۹۶/۰۴/۰۴ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق ممنوع بوده و
مسیر جایگزین محور اصفهان-یاسوج است.


۱۳- محور اهواز – هفتگل – باغملک – ایذه – دهدز – شهرکرد


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق از محورهای فوق
ممنوع است و مسیر جایگزین محور اهواز – اندیمشک – خرم آباد – اصفهان –
شهرکرد خواهد بود.


۱۴- محور تبریز – اهر – مشکین شهر و اهر – هریس و اهر – ورزقان و اهر – کلیبر – هوراند – خدآفرین و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰تا ۲۲:۰۰ روزهای
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه وجمعه مورخ‌های۹و ۸و۷و۶و۹۶/۰۴/۰۵ از
محورهای فوق ممنوع است.


۱۵- محورهای قوچان-مشهد، سبزوار- مشهد و تربت حیدریه- مشهد وبالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۱ تا ۲۴:۰۰ روزجمعه  ۹ مورخ ۹۶/۰۴/۰۲ و از ساعت ۱۴:۰۰ تا۲۴:۰۰
روزهای یکشنبه، سه شنبه و جمعه مورخ ۹ و۴ و۹۶/۰۴/۰۳ در محورهای فوق ممنوع
است.


۱۶- محور قاین – بیرجند وبالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ تا  ۲۳:۰۰  روزهای
یکشنبه و جمعه مورخ ۹و ۹۶/۰۴/۰۵ در محور فوق ممنوع است.

خبر
|

شنبه 3 تیر 1396 ساعت 15:22

[ad_2]

لینک منبع

به مناسبت شهادت دکتر چمران روز بسیج اساتید حکایت مجاهدی که همه وجودش وقف «انجام وظیفه» بود

[ad_1]


به مناسبت شهادت دکتر چمران روز بسیج اساتید

حکایت مجاهدی که همه وجودش وقف «انجام وظیفه» بود


سخن از مصطفی چمران است؛ شخصیتی که همه وجودش در «انجام وظیفه» خلاصه شد تا نامش برای ابد ماندگار شود.

امروز، یادآور سی و یکمین روز از
خرداد ماه سال ۱۳۶۰، سی و ششمین سالروز شهادت یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های
تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است؛ شخصیتی که نامی آشناست؛ اما در عین
حال کمتر از او می‌دانیم.

او بدون تردید، الگویی کامل و
شایسته برای جامعه انقلابی و نخبه کشور است و در عین حال هر روز بیشتر از
قبل، ضرورت تبیین سبک زندگی انقلابی و مجاهدانه‌اش آشکارتر می‌شود.


شاید بتوان گفت که مصطفی چمران،
بیش از همه چیز، به «انجام وظیفه» می‌اندیشیده است؛ نکته‌ای که تلاش کرد تا
در طول زندگی‌اش، آن را به معنای واقعی و حقیقی کلمه، دنبال و پیگیری کند.
این کلیدواژه، حتی در کودکی او هم مشاهده می شود؛ آنجا که به دلیل
برخورداری از استعداد ریاضی، بچه ها را شب‌ها در زیر نور چراغ برق کوچه جمع
می‌کرد و به آنها ریاضی درس می‌داد.


این حسّ انجام وظیفه، البته او را
آشنا به اوضاع زمانه هم بار آورد؛ به گونه‌ای که در همان سال‌ها، طومار
بزرگی تدارک دید که این عنوان در صدر آن خودنمایی می‌کرد: «صنعت نفت در
سرتاسر کشور باید ملی شود.»


مصطفی این طومار را کنار درب
مغازه پدرش قرار داد تا با این اقدام، مردم را به امضاکردن آن تشویق کند.
او حتی وقتی بورس تحصیلی گرفت و به عنوان یک دانشجوی ممتاز به آمریکا رفت؛
انجام وظیفه انقلابی خود را فراموش نکرد.


خبر کارهایش به ایران می‌رسید؛ تا
اینکه روزی ساواک، پدرش را احضار کرد و به او گفت: «ما ترمی چهارصد دلار
کمک هزینه تحصیلی به پسرت نمی‌دهیم که برود علیه ما مبارزه کند»؛ و پدر هم
گفت: «مصطفی عاقل و رشید است و خودش وظیفه اش را می شناسد.»


و سرانجام با اینکه بورسیه اش را قطع کردند؛ اما او از انجام وظیفه و ادای تکلیف دست نکشید و بر آن پای فشرد.


سال ۴۲ و حماسه خونین پانزدهم
خرداد که پیش آمد؛ او این بار وظیفه را در راه‌اندازی مبارزه مسلّحانه دید؛
این بود که راه لبنان را در پیش گرفت تا افتخار عنوان «چریک انقلابی» را
برای خود ثبت کند و البته این در حالی بود که ساواک هم از پای ننشست و
دنبال او بود تا ترورش کند.


شاید در لبنان بود که سابقه شرکت
او در دوران نوجوانی و در نشست‌های تفسیر قرآن آیت‌الله طالقانی، به کمکش
آمد تا در عین قدم گذاشتن در راه هجرت و جهاد و انقلاب، مُبلِّغی برای
معارف و عرفان اسلامی باشد.


آن روزها بود که مصطفی توجه داشت
تا زمختی مبارزه و مجاهده، قلب مهربانش را از او نگیرد؛ این بود که در همان
لبنان، هوای همه بچه‌ها را داشت و همه هم، او را پدر خود می‌دانستند؛ پدری
که همپای شادی فرزندان معنوی‌اش می‌خندید و در ترس و دلهره‌هایشان نیز، با
آنان هم‌ناله می‌شد و می‌گریست. او حتی همین خودسازی را هم، انجام
وظیفه‌ای برای خود می‌دید.


هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی
نرسیده بود که مصطفی تصمیم گرفت تا با همه مخاطراتی که بازگشتش به ایران
اعم از تعقیب و گریز و دستگیری و زندان و شکنجه دارد؛ به وطن بازگردد.


چیزی نگذشت که شمیم خوش اسلام
انقلابی وزیدن گرفت و دستان مصطفی برای همیشه در دستان حضرت روح الله مأوی
گرفت و آن روزها، نشان داد که پیر و مراد مردم، چقدر خوب سرباز انقلابی خود
را می‌شناسد؛ تا آنجا که مأموریتهایی مطابق با توانمندی‌هایش به وی
می‌سپرد.


چندی بعد مصطفی به همراه آیت‌الله
خامنه‌ای، نمایندگان بنیانگذار کبیر انقلاب در شورای عالی دفاع شدند و در
این حال هم، حسّ همیشگی انجام وظیفه، چمران را به کردستان و پاوه هم کشاند.


نمایندگی مردم در مجلس شورای
اسلامی و همچنین پذیرفتن پست وزارت دفاع، انجام وظیفه های دیگر او بود؛ با
این توضیح که این مسئولیتهای به ظاهر اداری، نمی‌توانستند او را پشت میز
نگه دارند و از صحنه دور کنند.


جنگ تحمیلی که آغاز شد؛ او را
دیگر نمی شد در پایتخت دید. تجربه های مصطفی در عملیات‌های چریکی به کار
آمد و تز جنگ‌های نامنظم او رونق گرفت.


می‌گفت: «باید نامنظم با دشمن
بجنگیم تا هم نیروها خودشان را آماده کنند؛ هم دشمن نتواند پیش بیاید.» و
همین جنگ‌های نامنظم بود که بسیاری از خواب و خیال‌های دشمن را تعبیر نکرد و
آنان که آمده بودند تا در چند ساعت و چند روز به تهران برسند؛ زمین‌گیر
شدند.


او البته ایده‌های جذاب و متنوعی
هم در آن روزها ارائه می کرد تا هم توان و تجهیزات دشمن هدر رَوَد و هم نور
امید در دل رزمندگان اسلام زنده بماند. و این، یکی از همان ایده‌هاست:
«روزی نوبت به توزیع کنسرو بین رزمندگان رسید؛ همان موقع اعلام شد که دکتر
گفته قوطی‌های کنسرو را سالم نگه دارید. ساعتی بعد خود دکتر با تعداد زیادی
شمع از راه رسید. درون هر قوطی، یک شمع گذاشتند و البته آن را محکم کردند
تا نیفتد؛ شب که شد؛ قوطی‌ها را روی اروند فرستادند. آن شب تا صبح، دشمن به
خیال اینکه این نورها، غواصان شجاع ایرانی هستند؛ روی اروند آتش ریخت و
مهمّات هدر داد.»


ایده دیگرش این بود که برای شکستن
محاصره‌ها، خودش می‌رفت وسط محاصره. آن روزها می‌گفتند چمران همیشه توی
محاصره است؛ البته که راست می‌گفتند؛ او همیشه با نقشه‌ای حساب شده، به وسط
محاصره می‌رفت و سپس با ترفندهایی مثال زدنی، محاصره را می‌شکست و به
مشکلات پایان می‌داد. باید گفت چمران در جبهه، با همه شجاعت، صلابت و
اقتدارش، فرمانده ای دلی بود؛ یعنی هر هفته و یا حداکثر هر ده روز یک بار،
سنگر به سنگر به بچه‌ها سر می‌زد؛ آنان را در آغوش می‌کشید و می‌بوسید.


شاید همین دیدارها بود که او را
به نوشتن چنین دلنوشته‌هایی فرامی‌خواند: «خدایا! تو می‌خواهی ایمان مرا
بسنجی؛ وفاداری مرا نسبت به خود ببینی؛ پایداری مرا در برابر شدائد ومصائب
تماشا کُنی. تو می‌خواهی عشق مرا نسبت به خود ببینی. من مثل شمع می‌سوزم؛
تار و پود وجودم با عشق تو سرشته شده است. این قلب من است؛ بشکاف و ببین؛
ببین که سراپا می سوزم و از سوختن لذت می برم؛ تو می‌خواهی ایمان مرا به
خود بسنجی. ای خدای بزرگ! من فقط به خاطر این لحظه زنده‌ام؛ همه حیات خود
را گذرانده‌ام؛ گذرانده‌ام تا برای چنان لحظه‌ای آماده شَوَم…»


و او، سرانجام آماده شد و در مانند چنین روزی، به سرمنزل مقصود رسید تا یاد و نامش برای ابد؛ زنده باشد و در دلها، نور افکَنَد.


و اکنون بر همگان و بویژه بر
عناصر فرهنگی انقلاب اسلامی است که در فضای توصیه‌های مستمر رهبر مجاهد و
جانباز انقلاب به ضرورت گسترش فرهنگ انقلابیگری، سیره مجاهدانی مانند شهید
مصطفی چمران را بازخوانی و آن را بیش از پیش برای نسل‌های امروزی، تبیین
کنند. 

خبر
|

چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 14:11

[ad_2]

لینک منبع

فطریه مهمان شب عید، بر عهده میزبان نیست/ مقدار فطریه امسال

[ad_1]

آیت‌الله جوادی‌آملی در آستانه حلول ماه شوال و فرا رسیدن عید سعید
فطر،  در پاسخ به استفتایی، نظر خود را درباره میزان فطریه  اعلام کرد.

پاسخ این مرجع تقلید به استفتاء میزان زکات فطره به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین


۱ . مقدار فطریه سه کیلو گندم, برنج, خرما و مانند آن یا پول آن که در هر مکانی قیمت خاص خود را دارد.


۲ . فطریه کسی که اول مغرب شب عید (نه غروب) نانخور کسی محسوب شود بر او
واجب است. صرف نان او را در شب عید بخورد کافی نیست بلکه باید نانخور او
حساب شود. بنابراین مهمانی که فقط افطار کسی را می‌خورد و نانخور او محسوب
نمی‌شود فطریه او بر میزبان واجب نمی‌شود.


۳. کسی که پول فطریه را تا ظهر روز عید فطر ندارد قرض کردن بر او واجب
نیست هر چند اگر قرض کند و اداء نماید صحیح است. البته اگر قرضی نکرده
باشد, بعد از دریافت حقوق باید فطریه را بپردازد.

خبر
|

چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 12:58

[ad_2]

لینک منبع

معاون دانشگاه زمان اعلام نتیجه دکتری و انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

[ad_1]

علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گفت: برنامه‌ریزی‌ها در رابطه با روند مصاحبه آزمون دکترای دانشگاه آزاد
به پایان رسیده و به احتمال زیاد در یکی دو روز آینده، نتایج آزمون دکتری
اعلام می‌شود.


وی افزود: حد نصاب‌ها در مقطع دکتری مشخص شده و زمان مصاحبه‌ها نیز با اعلام نتایج اولیه اعلام می‌شود.


رهایی همچنین در رابطه با زمان انتخاب رشته کارشناسی
ارشد دانشگاه آزاد نیز گفت: برخی کدرشته‌محل‌های دانشگاه آزاد دارای مجوز
یک‌بار پذیرش بودند که برای قطعی شدن مجوز این کدرشته‌محل‌ها پیگیری کردیم و
امیدواریم بتوانیم انتخاب رشته را تا پایان این هفته آغاز کنیم.

[ad_2]

لینک منبع

کاهش چربی و مواد زائد بدن با یک نوشیدنی شگفت انگیز

[ad_1]

انسان در طول تاریخ همواره
از طبیعت به عنوان منبع اصلی برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده کرده است.
تفاوت بین داروهای رایج و داروهای طبیعی این است که آنها به طور معمول ارزان‌تر
بوده و موجب شکل گیری آسیب نمی شوند. در همین راستا، از یک نوشیدنی طبیعی می
توانید برای کمک به درمان بسیاری از مشکلات سلامت استفاده کنید.

کاهش چربی و مواد زائد بدن با یک نوشیدنی شگفت انگیز


به گزارش اخباردانشگاه ،دانشگاه نیوز از “اکسترا هلثی”، برای تهیه این نوشیدنی مفید به دانه های چیا و
لیمو ترش نیاز دارید. مصرف این نوشیدنی می تواند به پیشگیری از سرماخوردگی، کاهش
چربی و پاکسازی بدن از سموم و مواد زائد کمک کند. بر همین اساس افراد بسیاری این
نوشیدنی را هر روز مصرف می کنند.


نوشیدنی لیمو و چیا


هنگامی که ترکیب شده اند،
این مواد تشکیل دهنده نتیجه ای شگفت انگیز را به واسطه ویژگی های طبیعی قدرتمند
خود به همراه خواهند داشت.


مواد تشکیل دهنده:


یک قاشق غذاخوری از دانه های
چیا


آب یک لیموی تازه


یک یا یک و نیم لیوان آب


یک قاشق غذاخوری عسل


روش تهیه:ابتدا، دانه های چیا را به
مدت یک ساعت در آب خیس کنید. پس از یک ساعت، پوششی ژله ای اطراف دانه ها را فرا می
گیرد که از محتوای فیبر آنها ناشی می شود. سپس، دانه ها را با استفاده از یک صافی
جدا کرده و به آب و آب لیمو ترش اضافه کنید که مقدار آنها در بالا ذکر شد. برای
کسب مزه ای بهتر و افزایش فواید این نوشیدنی می توانید مقداری عسل نیز به آن اضافه
کنید.


خبر
|

شنبه 27 خرداد 1396 ساعت 19:03

[ad_2]

لینک منبع

ورود گلشیفته به کشور و دستگیری وی از سوی پلیس

[ad_1]

صبح امروز اخباری در برخی رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از ورود گلشیفته فراهانی به داخل کشور داشت.


براساس این اخبار وی قصد داشته تا با لباس مبدل به داخل کشور بیاید که با هوشیاری پلیس فرودگاه‌های کشور شناسایی و دستگیر شده است.


در اخبار رسانه‌ها همچنین اشاره شده بود که گلشیفته از یک پاسپورت جعلی استفاده کرده است.


اما با گذشت چند ساعت از پخش این شایعات نیروی
انتظامی اعلام کرد خبر منتشر شده مبنی بر قصد ورود گلشیفته فراهانی در روز
جاری و با پاسپورت جعلی و لباس مبدل به کشور و دستگیری وی توسط پلیس
فرودگاه کذب است.

خبر
|

شنبه 27 خرداد 1396 ساعت 18:58

[ad_2]

لینک منبع

شرایط دریافت وام ازدواج 80 میلیونی

[ad_1]

طبق مصوبه مجلس، میزان وام ازدواج  از
محل منابع قرض‌الحسنه بانک ها با  کارمزد چهار درصد در سال جاری نیز همچون
سال قبل 10 میلیون تومان تعیین شده که بیشتر شعب بانک ها نسبت به پرداخت
آن اقدام می نمایند اما در کنار این تسهیلات که به گفته اکثر متقاضیان کفاف هزینه های ازدواج و تشکیل خانواده را نمی دهد ، طرح پرداخت تسهیلات ازدواج تا سقف 80 میلیون تومان نیز برای زوجین فراهم شده است .

بر این اساس برخی بانک‌های قرض‌الحسنه برای افزایش سقف وام
ازدواج اقداماتی انجام داده‌اندو نمونه آن بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است
که از اواخر سال گذشته  به منظور تسهیل شرایط ازدواج  اقدام به پرداخت وام
45 تا 80 میلیونی  در قالب طرح پیوند مهر ایران نموده است .

لازم
به ذکر است شرایط دریافت وام ازدواج 80 میلیونی به 2 روش می باشد و
خانواده ها بسته به شرایط اقتصادی خود امکان دریافت وام ازدواج تا سقف 80
میلیون تومان را برای فرزندانشان دارند در واقع متقاضی می‌تواند پس از طی
دوره‌ای از ایجاد پس‌انداز و تمرکز گردش مالی خود از دو طریق برای دریافت
تسهیلات استفاده کند.

تعریف طرح پرداخت وام ازدواج 80 میلیونی

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان، اقدام به ارائه طرح پیوند مهر ایران
نموده است. در این طرح متقاضیان می توانند، با مراجعه به شعب بانک و یا از
طریق پرتال بانک به آدرس www.QMB.Ir ضمن افتتاح حساب و انجام فعالیت های
بانکی خود، علاوه بر اجر اخروی از تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد
بهره‌مند گردند؛جامعه هدف این طرح هم افراد در شرف ازدواج هستند و هم
افرادی که و یا فعلاً در سن ازدواج نیستند ولی بواسطه آینده نگری خود و یا
والدینشان به تأمین آتیه خود می اندیشند. 

شایان
ذکر است تسهیلات پرداختی در قالب طرح پیوند مهر ایران هیچگونه منافاتی با
تسهیلات ازدواج پرداختی در سایر بانکها نداشته و متقاضیان می توانند از وام
ازدواج 80 میلیونی در کنار تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون تومانی به صورت
همزمان استفاده نمایند.

بر اساس این گزارش در این
طرح خانواده ها می توانند هر برنامه پس انداز قرض الحسنه ای مطابق توان
مالی خود طراحی کنند همچنین با انتقال گردش مالی روزمره و ایجاد جریان پولی
و رسوب منابع در بانک ، به امتیاز تسهیلات قرض الحسنه نیز دست یابند.

لازم
به ذکر است با توجه به قرض الحسنه بودن حساب پس انداز وام ازدواج 80
میلیونی، برای دوره‌هایی که پول به طور ماهانه واریز می شود، سودی به صاحب
حساب به عنوان سود سپرده تعلق نمی گیرد.

تسهیلات 35 تا 40 میلیون تومانی برای افراد در شرف ازدواج

بر
اساس این گزارش در روش نخست طرح پیوند ایران، افرادی که در سن ازدواج و یا
نزدیک به ازدواج قرار دارند می توانند در مدت یک تا سه سال در بانک گردش
حساب داشته باشند که بر اساس رسوب حساب، حداقل امتیازی به آنها تعلق می
گیرد و تسهیلات ازدواج 35 تا 40 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد دریافت می
کنند.

سایر شرایط طرح یکم پیوند مهر ایران

مدت زمان لازم جهت تکمیل موجودی حداقل 1 سال و حداکثر 3 سال

مجموع تسهیلات پرداختی400 میلیون ریال

دوره باز پرداخت تسهیلات 3 سال (36 ماه)

پرداخت تسهیلات معادل 126% میانگین سالیانه موجودی حساب 

قابل انتقال به اقوام درجه یک

شرایط دریافت وام ازدواج 80 میلیونی

وام ازدواج 80 میلیون تومانی برای افرادی که در سن ازدواج نیستند

اما
در روش دوم والدین می‌توانند برای فرزندانی که در سنین پایین‌تری هستند با
پس‌انداز مبالغ کوچک‌تر به صورت ماهانه و در قالب قرض‌الحسنه برای دریافت
تسهیلات تا سقف 80 میلیون تومان برنامه‌ریزی کنند.

در
این روش به منظور دریافت وام ازدواج 80 میلیونی ، مبلغی که باید هرماه به
حساب واریز شود، نسبت به روش اول  کمتر و مدت انتظار 5تا 10 سال است همچنین
مبلغ تسهیلات اعطایی بین 45 تا 80 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد خواهد
بود. به طور مثال اگر خانواده در سال اول ماهیانه 45 هزار تومان برای
ازدواج فرزند خود پس‌انداز کند و سپس در هر سال این مبلغ   را 20 درصد
افزایش دهد  در اینصورت  پرداخت ماهانه سال دوم 54 هزار تومان و در سال سوم
ماهانه 65 هزار تومان شده  و به همین ترتیب برنامه پس‌انداز ماهانه با رشد
20 درصدی  تا 10سال ادامه  دارد که در پایان دوره 10ساله، مبلغی حدود 14
میلیون تومان پس انداز خواهد شد ؛ در انتهای سال دهم، متقاضی  حدود
65میلیون تومان به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد چهار درصد
دریافت خواهد کرد.

سایر شرایط طرح دوم پیوند مهر ایران

مدت زمان لازم جهت تکمیل موجودی حداقل 5 سال و حداکثر10 سال

مجموع تسهیلات پرداختی 800میلیون ریال

دوره باز پرداخت تسهیلات 5 سال (60 ماه)

پرداخت تسهیلات معادل 130% میانگین سالیانه موجودی حساب 

قابل انتقال به اقوام درجه یک

شرایط دریافت وام ازدواج 80 میلیونی
شرایط دریافت وام ازدواج 80 میلیونی
شرایط دریافت وام ازدواج 80 میلیونی

خبر
|

سه‌شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 19:53

[ad_2]

لینک منبع

مایلی‌کهن بازداشت شد

[ad_1]

محمد مایلی‌کهن امروز
برای حل مشکل عمرانی و ساختمان یک مسجد به یکی از روستاهای اطراف انزلی
رفته بود که با یکی از مسئولان شورای آن روستا درگیری لفظی پیدا کرد و در
نهایت با شکایت آن مسئول روستای مایلی‌کهن بازداشت و روانه دادسرا شده
است.هم اکنون ماموران در حال انتقال مایلی‌کهن به دادسرا هستند.


مایلی‌کهن فصل گذشته سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی بود

خبر
|

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 16:34

[ad_2]

لینک منبع

به همراه رشته محل‌های جدید اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد منتشر شد

[ad_1]


به همراه رشته محل‌های جدید

اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد منتشر شد


رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ منتشر شد. داوطلبان می توانند از امروز ۲۱ خرداد نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

اصلاحیه دفترچه با توجه به صدور مجوز پذیرش رشته‌های
جدید از سوی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، بعد از انتشار دفترچه
راهنمای انتخاب رشته برای برخی از دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی و همچنین
با توجه به اعلام موارد اصلاحی از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در
برخی موارد مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، منتشر شده است.

این اصلاحات شامل کاهش و افزایش ظرفیت، تغییر نیمسال پذیرش، حذف و اضافه برخی از کدرشته محل ها است.


داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی
ارشد ناپیوسته ۹۶ باید پس از ملاحظه این اطلاعیه و دفترچه راهنمای انتخاب
رشته‌های تحصیلی، کدرشته محل‌های مورد علاقه خود را انتخاب و در مهلت مقرر
(از ۲۱ تا ۲۵ خرداد ۹۶) به ترتیب اولویت نسبت به درج کدرشته محل‌های مربوط
در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.


فایل اصلاحات برخی شرایط و ضوابط رشته های داری شرایط
خاص، اصلاحات و حذفیات برخی کدرشته محلها و همچنین کدرشته محلهای جدید
علاوه بر کدرشته محلهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد
ناپیوسته سال ۱۳۹۶ 
در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

خبر
|

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 16:32

[ad_2]

لینک منبع