پیش نویس طرح متن کامل طرح «مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه»

[ad_1]


پیش نویس طرح

متن کامل طرح «مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه»


متن کامل طرح «مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه» مجلس شورای اسلامی به منظور مقابله به مثل با نقض برجام .

پیش نویس طرح مجلس شورای اسلامی به منظور مقابله به مثل با نقض برجام
تحت عنوان «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»
بدین شرح است:

موضوع طرح


ماده ۱: عبارات و عناوین زیر که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شوند:


۱- نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند.


۲- نیروهای اطلاعاتی آمریکایی: عبارتند از اعضای سازمان های اطلاعاتی آمریکا مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی.


۳- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا


۴- مشارکت موثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیت های موضوع این قانون نقش تعیین کننده ای داشته باشد.


۵- اشخاص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.


۶- فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم می گردد.


تعیین راهبرد


ماده ۲: دولت موظف است طرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون و هر سال پس
از آن، نسبت به تهیه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت های
ایذایی آن علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ماجراجویانه، تروریستی و
تفرقه افکنانه آن کشور در منطقه، حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از
تروریسم و افراط گرایی و سیاست های سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح جهانی
اقدام و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این راهبرد باید در
برگیرنده عناصر زیر باشد.


– خلاصه ای از اهداف، طرح ها و ابزارهای کوتاه و بلندمدت آمریکا علیه
جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا
همکاری دارند؛


– ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه؛


– ارزیابی فعالیت های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه
شامل تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به رژیم های دیکتاتور سرکوبگر
منطقه همچون رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و بحرین؛


– ارزیابی از میزان تلفات و خسارات مردم مسلمان منطقه به ویژه در
فلسطین، سوریه، بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی
آمریکا از نیروها و رژیم های سرکوبگر؛


– ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از گروه های خشونت
گرا و تروریستی در خاورمیانه به ویژه داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین؛


ارزیابی از میزان قربانیان عملیات های تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است:


ارزیابی از گستره و اهداف جنگ سایبری، اقدامات تبلیغاتی و جنگ روانی آمریکا


به گزارش مهر، خلاصه ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با
اقدامات خصمانه آمریکا و تامین امنیت ملی از جمله: ممانعت از حمل سلاح برای
گروه های تروریستی، تضمین امنیت خلیج فارس، حمایت از مردم مسلمان و مستضعف
منطقه، حمایت از نیروهای محور مقاومت، مبارزه با گروه های تروریستی،
پشتیبانی از ثبات در منطقه از جمله کشورهای عراق، سوریه و لبنان و حمایت از
مردم فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی.


تبصره ۱: این گزارش به صورت غیرمحرمانه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، اما می تواند شامل برخی ضمائم محرمانه باشد.


تبصره ۲:کلیه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران مکلفند
در جمع آوری و ارائه اطلاعات مرتبط با این ماده با دولت همکاری نمایند.


حمایت آمریکا از تروریسم


ماده۳: نظر به حمایت آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن
کشور از گروه های تروریستی و اعتراف مکرر مقامات آمریکایی (از جمله وزیر
امور خارجه وقت آمریکا) به ایجاد گروه های تروریستی و حمایت از آنها به
ویژه ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای
نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه های تروریستی در منطقه شناخته می
شوند و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می
گیرند:


۱.نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا، شامل فرماندهان و مقامات ارشد که در
تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه های
تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته
اند.


۲.اشخاص آمریکایی که عالمانه و عامدانه در فعالیت های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند ۱ این ماده مشارکت موثر دارند.


۳.اشخاص آمریکایی که عالمانه و عامدانه در سازماندهی تامین مالی، راهبری
یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران
مشارکت موثر دارند.


۴.اشخاص آمریکایی که عالمانه و عامدانه از گروهک تروریستی منافقین یا
سایر گروه های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم
یا غیرمستقیم، از جمله از طریق ارائه کمک های مالی یا سیاسی حمایت می
کنند.


۵.اشخاص آمریکایی که عالمانه و عامدانه از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی
علیه مردم فلسطین و لبنان حمایت کرده و نقشی موثر در آن داشته اند.


تبصره ۱:وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری نیروی قدس
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت
اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را
در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر سال یک بار و در صورت لزوم
به صورت موردی به روز می شود.


تبصره ۲: به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در
مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از
دادسراها و دادگاه های کیفری یک را برای رسیدگی به جرایم تروریستی، موضوع
بندهای ماده ۱ قانون مذکور، که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد
حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران ارتکاب می
یابد اختصاص دهد. هر گونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا
در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون
مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می‌باشد.


نقض حقوق بشر توسط آمریکا


ماده ۴: نظر به اینکه دولت آمریکا همواره از طریق نیروهای نظامی و
اطلاعاتی خود مرتکب نقض حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه‌ای و حتی در ایالات
متحده آمریکا نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان شده و
از ناقضان حقوق بشر بخصوص حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص
ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند؛


۱ـ نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولینی که در نقض حقوق مردم
آمریکا بخصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر ترامپ در مورد
مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاه‌پوستان نقش
داشته‌اند.


۲ـ شخص یا اشخاصی که در آمریکا در قبال افراد ذیل مسئول قتل خارج از
رویه قضایی شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر شناخته شده، در سطح بین‌الملل شده
باشند.


الف: اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.


ب: اشخاصی که به دنبال افشای شکنجه و جنایت آمریکا در اشغال عراق اقدام کرده‌اند.


ج: اشخاصی که به دنبال افشای شکنجه و جنایت آمریکا در اشغال افغانستان اقدام کرده‌اند.


د: اشخاصی که به دنبال افشای فساد و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا بوده‌اند.


ه: اشخاصی که در حمایت از حقوق و آزادی‌های پیروان ادیان مختلف بخصوص مسلمانان بوده‌اند.


و: اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه‌پوستان و سایر گروه‌ها نظیر دیویدیان بوده‌اند.


ماده ۷: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است کلیه تراکنش های مالی
مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد ۳ و ۴
این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف
و حساب های بانکی آنها را مسدود نماید.


تبصره: وزیر امور خارجه مجاز است بنا به اقتضای منافع مالی یا امنیت ملی
کشور پس از هماهنگی با وزرای اطلاعات، دفاع و نیروی قدس سپاه ادامه درج
نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون تعلیق تا
متوقف نماید.


حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی


ماده ۸: به منظور تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، افزایش توان
بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم و حفظ ثبات منطقه، دولت
مکلف است مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای گسترش فعالیت های موشکی در
اختیار  متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت
توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی
از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته
ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویر برداری نوترونی و پزشکی
هسته ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.


ز: اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیر انسانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمان اقدام کرده اند.


۳. اشخاص آمریکایی که عالمانه و عامدانه در ارتکاب نقض قواعد اساسی و
اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و حقوق
بشر علیه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیم
های عربستان سعودی و بحرین مشارکت موثر دارند.


تبصره ۱: وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت
اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده
اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم
هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می شود.


تبصره ۲: دولت می تواند افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و
یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند
را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.


ماده ۹: به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ هزار
میلیارد تومان در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.


ماده ۱۰: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است ظرف مدت حداکثر
یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و
بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق
لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط
ارائه نماید.


ماده ۱۱: بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران
در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و
منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، نسبت به تقویت
توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی
از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته
ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویر برداری نوترونی و پزشکی
هسته ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.


 مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا


ماده ۱۲: دولت موظف است همکاری های اقتصادی خود را با کشورهایی که مطابق
برجام با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند در ابعاد مختلف  گسترش
دهد و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم های غیر
عادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند در ابعاد مختلف افزایش دهد.


ماده ۱۳: به منظور تأمین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات
و تحریم های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف
حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با هماهنگی ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی، راهکارهای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی
ایران را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق تر و موثرتر سیاست های اقتصاد
مقاومتی به کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.


ماده ۱۴: وزارت اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه،
تمهیدات لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت های ایرانی که به تبع و بهانه
فعالیت های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند، اتخاذ کرده و
متولی مشخصی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیگیری امور مرتبط با
این موضوع تعیین کند.


ماده ۱۵: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور
خارجه، عملکرد کشورها و شرکت های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم های یک
جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم
برنامه ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت هایی
اولویت دهند که این گونه تحریم ها را تبعیت نمی کنند.


ماده ۱۶: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات
مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و
کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری
اسلامی ایران برخوردار می‌شوند.


حمایت از اتباع ایران


ماده ۱۷: وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات ظرف حداکثر
دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام
نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند، یا تحت
تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض
تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته یا تقاضای استرداد آنها از سوی
دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی
امنیت ملی ارائه نماید.


ماده ۱۸: قوه قضائیه موظف است در صورت لزوم شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به
منظور حمایت از حقوق اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا
یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت
می‌بینند ایجاد نماید و وزارت دادگستری موظف است در این خصوص هر سه ماه
یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش دهد.


ماده ۱۹: وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط از
ظرفیت «قانون اقدام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات
آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» برای احقاق حقوق اتباع ایرانی که از
ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه، تروریستی این
کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در
مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.


هماهنگی


ماده ۲۰: وزارت امور خارجه با هماهنگی وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی موظف است به منظور رصد اقدامات تروریستی و
ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و
مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نماید.


ماده ۲۱: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمراً تحرکات
آمریکا شامل دولت و کنگره را بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به
مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.


ماده ۲۲: شورای نظارت برجام موظف است اقدامات آمریکا در مورد نقض برجام را رصد نموده و اقدامات مقتضی و مؤثر را اتخاذ نماید.


ماده ۲۳: وزارت امور خارجه موظف است در خصوص اجرای این قانون گزارش منظم
شش ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید. سایر دستگاه‌های
نام برده شده در این قانون موظفند با وزارت امور خارجه در خصوص تهیه این
گزارش همکاری نمایند.مهر

خبر
|

یکشنبه 11 تیر 1396 ساعت 19:22

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *