محدودیت‌های ترافیکی عید سعید فطر/مدیریت جابجایی در ۱۵ جاده پرتردد

[ad_1]

به گزارش اخباردانشگاه ،دانشگاه نیوز از سازمان راهداری و حمل‌ و نقل
جاده‌ای کشور، این سازمان محدودیت‌های ترافیکی ایام عید سعید فطر را از
چهارم تا دهم تیر ۹۶ به شرح زیر اعلام کرد:

۱- تردد موتور سیکلت از ساعت
۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ 
از محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد
ومحورهای قوچان- مشهد،سبزوار- مشهد و تربت حیدریه- مشهد وبالعکس ممنوع است.


تبصره- تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.


۲- محور کرج – چالوس


۲-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.


۲-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۴ تا ۰۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۰۵ 
از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ،
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۴ تا ۰۳:۰۰
روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۵  از کرج به سمت مرزن آباد به‌صورت یکطرفه است.


۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۵ تا ۰۱:۰۰ بامداد روزسه شنبه مورخ 
۹۶/۰۴/۰۶  از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه
در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۵
تا ۰۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۶  از کرج به سمت مرزن آباد به‌صورت
یکطرفه است.


۲-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹ تا ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ 
۹۶/۰۴/۱۰  از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه
در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹
تا ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۱۰  از مرزن آباد به سمت کرج به صورت
یکطرفه است.


۳- محور هراز


۳-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.


۳-۲- تردد کلیه کامیون‌ها و
کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت ۰۸:۰۰ روز
یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴تا ۰۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۴/۰۷ وهمچنین از ساعت
۰۸:۰۰تا ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ و از ساعت ۰۸:۰۰ روزجمعه مورخ
۹۶/۰۴/۰۹ تا ساعت۱۲:۰۰ روز شنبه ۹۶/۰۴/۱۰ از محور هراز ممنوع است.


۳-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹ تا ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ 
۹۶/۰۴/۱۰ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در
محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۶/۰۴/۰۹ تا
۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۶/۰۴/۱۰  از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء)‌
به‌صورت یکطرفه خواهد بود.


۴- محور فیروز کوه


تردد کلیه تریلرها به استثنای
حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه ۹۶/۰۴/۰۵ و سه
شنبه ۹۶/۰۴/۰۶ و جمعه ۹۶/۰۴/۰۹ از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.


۵- آزادراه کرج – قزوین


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز یکشنبه
مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ درمسیر شرق به غرب (باند شمالی) واز ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰
روزهای جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ در مسیرغرب به شرق(باند جنوبی) محور فوق ممنوع
است.


۶- محور قدیم رشت – قزوین


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنج
شنبه ویکشنبه مورخ‌های۱ و۹۶/۰۴/۰۴ و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای جمعه،
دوشنبه و سه شنبه مورخ‌های  ۲ و ۵ و ۹۶/۰۴/۰۶ در این محور ممنوع است.


۷- محور قدیم ساوه – همدان و  بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۶ از محور فوق ممنوع بوده و
مسیر جایگزین آزادراه ساوه-همدان است.


۸- محور آستارا – اردبیل ، اردبیل – سرچم و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای
دوشنبه، سه شنبه و جمعه مورخ‌های ۶ و ۹۶ /۰۴/۰۵ از محورهای فوق ممنوع است.


۹- محور سلفچگان ـ قم


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه
مورخ ۹۶/۰۴/۰۹از محور سلفچگان به قم ممنوع است.


۱۰- محور شیروان ـ بجنورد ـ جنگل گلستان و بالعکس


تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها
به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶:۰۰ تا۲۴:۰۰ روز
یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ و ازساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز سه شنبه از محورهای فوق
ممنوع است.


۱۱- محور اصفهان ـ بروجن ـ لردگان ـ ایذه و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴تا ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق ممنوع بوده ومسیر
جایگزین محور اصفهان- الیگودرز- خرم آباد وخوزستان است.


۱۲- محور  یاسوج ـ لردگان ـ بروجن ـ اصفهان و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ‌های
۹۶/۰۴/۰۴ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق ممنوع بوده و
مسیر جایگزین محور اصفهان-یاسوج است.


۱۳- محور اهواز – هفتگل – باغملک – ایذه – دهدز – شهرکرد


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۴ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق از محورهای فوق
ممنوع است و مسیر جایگزین محور اهواز – اندیمشک – خرم آباد – اصفهان –
شهرکرد خواهد بود.


۱۴- محور تبریز – اهر – مشکین شهر و اهر – هریس و اهر – ورزقان و اهر – کلیبر – هوراند – خدآفرین و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰تا ۲۲:۰۰ روزهای
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه وجمعه مورخ‌های۹و ۸و۷و۶و۹۶/۰۴/۰۵ از
محورهای فوق ممنوع است.


۱۵- محورهای قوچان-مشهد، سبزوار- مشهد و تربت حیدریه- مشهد وبالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ
۹۶/۰۴/۰۱ تا ۲۴:۰۰ روزجمعه  ۹ مورخ ۹۶/۰۴/۰۲ و از ساعت ۱۴:۰۰ تا۲۴:۰۰
روزهای یکشنبه، سه شنبه و جمعه مورخ ۹ و۴ و۹۶/۰۴/۰۳ در محورهای فوق ممنوع
است.


۱۶- محور قاین – بیرجند وبالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ تا  ۲۳:۰۰  روزهای
یکشنبه و جمعه مورخ ۹و ۹۶/۰۴/۰۵ در محور فوق ممنوع است.

خبر
|

شنبه 3 تیر 1396 ساعت 15:22

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *